Inschrijven

Op deze pagina kun je je inschrijven voor de KLK kaartleesrit/cursus, gehouden 14 oktober 2023 met start en finish bij Klassiek Aktief – Classic Cars in Scherpenzeel

  Klasse*

  Bestuurder

  Navigator

  RallyCheck App

  Auto

  Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de auto.

  Wij zullen je gegevens nooit delen met derde partijen en uitsluitend gebruiken voor de inschrijving.

  Deelnamevoorwaarden KLK's

  • Deelname aan de KLK staat open voor alle types van het merk Saab en voor alle leeftijden.
  • Dit evenement is bedoeld om je uitvoerig uitleg te geven over allerlei kaartleessystemen die bij veel rally’s/kaartleesritten gebruikt worden.
  • Je automobiel dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, een geldig APK (indien van toepassing), etc.

  Inschrijven

  Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met een maximum van 30 deelnemers. De inschrijving is geopend en sluit als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

  Kosten

  Het inschrijfgeld voor de KLK bedraagt € 55,00 per equipe.

  Hiervoor ontvangt de deelnemende equipe:

  • Een set informatie / routeboeken in kleur en een gezellige leerzame middag
  • Een briefing vooraf over de te rijden systemen en mondelinge uitleg na afloop van de rit.
  • Broodjes lunch voordien en drankje en nazit nadien.

  Annulering

  Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt het volgende gerestitueerd:

  • 1 maand voorafgaand aan de rallydag:  restitutie van het inschrijfgeld.
  • na 25 september 2023: geen restitutie.

  Wel is het mogelijk een andere equipe in te laten schrijven.

  Overmacht

  De organisatie zal € 20,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, corona, BSE enzovoort.

  Betaling

  Je dient het inschrijfgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de inschrijfbevestiging te hebben voldaan op ons bankrekeningnummer:

  IBAN NL 08 ASNB 8831 0314 65  t.n.v. A. van Beurden DSCR onder vermelding van de naam van de ingeschreven equipe.

  Na ontvangst van uw betaling is je/jullie inschrijving definitief.

  Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

  Het reglement en de routebeschrijving naar de start locatie ontvang je ongeveer 8 dagen voor het evenement via de mail.

  Rallyteam sponsoren