Algemene voorwaarden

Welkom op de website van het Dutch Saab Classic Rally Team! Lees deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://www.dutchsaabclassicrallyteam.nl/ (de “Service”) gebruikt door Dutch Saab Classic Rally Team (“ons”, “wij”, of “onze”).

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de Voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

Inhoud

De Service bevat informatie, foto’s, video’s, logo’s, afbeeldingen en andere materialen (gezamenlijk “Inhoud”) die eigendom zijn van Dutch Saab Classic Rally Team of zijn licentiegevers. De inhoud wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud niet reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Dutch Saab Classic Rally Team.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Dutch Saab Classic Rally Team. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat Dutch Saab Classic Rally Team niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten. beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Disclaimers

De Service en de Inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Dutch Saab Classic Rally Team garandeert niet dat de Dienst ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat de Inhoud juist, volledig of betrouwbaar is. Dutch Saab Classic Rally Team behoudt zich het recht voor om de Service of de Inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, is het Dutch Saab Classic Rally Team niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service, (iii) enige inhoud verkregen van de Service, of (iv) ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud.

Vrijwaring

U stemt ermee in het Dutch Saab Classic Rally Team, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria en uitgaven van advocaten, voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met (i) uw gebruik van de Service, (ii) uw schending van deze Voorwaarden, of (iii) uw schending van rechten van een ander.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we dit ten minste 30 dagen van tevoren melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Annuleringsvoorwaarden

Volgt nog…

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via dscrallyteam@gmail.com.