Energy4All Rally 2024 Header

Inschrijven

Op deze pagina kun je je inschrijven voor de Energy4All Rally, gehouden op 15 september 2024 met start en finish bij Gasterij de Arend in Winssen.

  Klasse*

  Bestuurder

  Navigator

  Redrive App

  Auto

  Factuuradres (optioneel)

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.

  Wij zullen je gegevens nooit delen met derde partijen en uitsluitend gebruiken voor de inschrijving.

  Deelnamevoorwaarden Energy4All Rally

  • Er kan worden deelgenomen met klassieke auto’s van voor 1979 (Expertklasse) en met bijzondere auto’s, cabrio’s en sportscars, ongeacht het bouwjaar. De auto dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig Apk-keuringbewijs en vanzelfsprekend minimaal volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn.

  Inschrijven

  Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met een maximum van 50 deelnemers. De inschrijving is geopend en sluit als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

  Kosten

  Het inschrijfgeld voor de Energy4All Rally bedraagt € 350,00 per equipe

  Hiervoor ontvangt de deelnemende equipe:

  • Een set informatie / routeboeken in kleur, afloop een duidelijke uitleg en bovenal een gezellige “rallydag”
  • De verzorging van de inwendige mens tijdens de rally, met uitzondering van de drankjes na afloop tijdens het diner
  • Je ontvangt voor de rally twee rallyschildjes (collectorsitem!), een routeboek
  • Het gebruik van de Redrive App is bij de deelnameprijs inbegrepen
  • Zowel in de Expert-, Sport- als ook de Toerklasse zijn er voor de nummers 1, 2 en 3 fraaie bekers te winnen!
  • Zijn alle noodzakelijke vergunningen aangevraagd, tevens zijn alle deelnemers en auto’s secundair verzekerd via de Nederlandse Rittensport Federatie www.nrf-autosport.nl
  • Deze rally wordt verreden conform het Standaard Reglement van de Nederlandse Rittensport Federatie www.nrf-autosport.nl, het Bijzonder Reglement en de Wegverkeerswet.

  Annulering

  Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt het volgende gerestitueerd:

  • 1 maand voorafgaand aan de rallydag: restitutie van het inschrijfgeld.
  • na 31 augustus 2024: geen restitutie.

  Wel is het mogelijk een andere equipe in te laten schrijven.

  Overmacht

  De organisatie zal € 140,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, corona, BSE enzovoort.

  Betaling

  Je dient het inschrijfgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de inschrijfbevestiging te hebben voldaan op ons IBAN bankrekeningnummer:

  NL96INGB0000004403 t.n.v. Stichting Energy4All onder vermelding van E4A Rally en de naam van de ingeschreven equipe.

  Na ontvangst van uw betaling is je/jullie inschrijving definitief.

  Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

  Het reglement en de routebeschrijving naar de start locatie ontvang je ongeveer 8 dagen voor het evenement via de mail.

  Rallyteam sponsoren